Archeologische begeleiding

In bepaalde gevallen kan een opdrachtgever  ervoor kiezen om  grondroerende werkzaamheden uit te laten voeren onder archeologische begeleiding. Dit houdt in dat er altijd een  archeoloog aanwezig is tijdens de graafwerkzaamheden, die zijn bevindingen onderzoekt en vastlegt.  Een archeologische begeleiding wordt altijd  uitgevoerd volgens de richtlijnen van een proefsleuven onderzoek of volgens de richtlijnen van een opgraving.

Combinatie met explosievenonderzoek
Tijdens de benaderingsfase van het explosievenonderzoek wordt de grond laagsgewijs afgegraven met een  graafmachine of met de hand. De benadering van explosieven is een grondroerende activiteit op zichzelf  ten behoeve van het archeologisch onderzoek naar Tweede Wereldoorlog erfgoed. Het is daarom soms zinvol deze graafwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden. Dit heeft meerdere voordelen:

  • WO II erfgoed wordt in context geregistreerd, gedocumenteerd en verzameld;
  • Overig archeologisch erfgoed wordt ook herkend geregistreerd en beschermd;
  • Snel inzicht in de bodemopbouw van het terrein en mogelijkheid tot lokaliseren potentiële vindplaatsen.  

T&A's archeoloog is in bezit van het certificaat assistent OCE-deskundige en is hierdoor inzetbaar voor zowel archeologisch onderzoek als explosievenopsporing. Zie voor meer informatie ook de Handreiking samenloop archeologie en explosievenopsporing .