hoe werkt geothermie?

Waar komt geothermie vandaan?

Geothermische energie, ook wel aardwarmte genoemd,  komt uit de kern van de aarde, waar temperaturen heersen van 2.000 tot 8.000 ˚C. De buitenste zes kilometer van de aardkorst bevat 50.000 keer zoveel energie als alle olie- en gasvoorraden ter wereld. Geothermie is het gebruik van deze warmte voor verwarming of het opwekken van elektriciteit. Diepe geothermie, winning van energie uit diepe aardlagen, is een alternatieve, duurzame vorm van energie met grote voordelen.

Hoe werkt geothermie?

Bij diepe geothermie wordt gebruik gemaakt van warm water uit watervoerende lagen of aquifers die zich bevinden op een diepte van één tot vier kilometer. Voor de productie  van dit warme water is een systeem nodig dat uit twee putten bestaat: een productieput en een injectieput.  Uit de productieput wordt het warme water opgepompt en over een warmtewisselaar geleid. Via de injectieput stroomt het uitgekoelde water weer terug in de bodem. Zo blijft de hoeveelheid water in de aquifer gelijk. Dit systeem wordt een geothermisch doublet genoemd.  

Verwarming en  elektriciteit

Vanaf een diepte van circa 1,8 km  zijn de aquifers in Nederland warm genoeg om water van 70⁰C of meer te produceren. Dit is voldoende om heet kraanwater te leveren en woningen, kantoren, industriegebouwen of kassen te verwarmen. Een geothermische bron heeft de capaciteit om meer dan tweeduizend woningen of meer dan vijf hectare glastuinbouw te verwarmen. Vanaf circa drie kilometer diepte is de temperatuur van het water hoog genoeg om ook elektriciteit te produceren.  

Voordelen van aardwarmte

De diepe Nederlandse ondergrond biedt grote kansen voor geothermie. Geothermie kan een belangrijke bijdrage leveren in de binnenlandse energiebehoefte. Belangrijke voordelen zijn:         

  • kosten worden binnen vijf tot tien jaar terugverdiend, daarna is de energie vrijwel gratis;
  • verwaarloosbare uitstoot van CO2;
  • geen afval, geluidshinder of andere emissies;
  • grote beschikbaarheid en regelbaarheid;       
  • systeem vereist weinig onderhoud.