Beveiligd baggeren in verdachte waterbodem

Conventionele Explosieven kunnen een groot risico vormen bij het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. T&A Survey-Van Heteren zijn gespecialiseerd in baggerprojecten met risico op explosieven. Afhankelijk van de soorten verwachte explosieven die uit het vooronderzoek CE naar voren komen, zal voor de verdachte gebieden detectie en/of beveiligd baggeren worden geadviseerd.

Waterbodem detectie

Voorafgaand aan het baggeren van een verdacht gebied worden metalen objecten in de waterbodem gelokaliseerd. Na dit detectieonderzoek gaan gecertificeerde duikers kijken of deze voorwerpen ook daadwerkelijk explosieven zijn. Onder water verwijderen ze voorzichtig het slib rond het object, om het te kunnen identificeren. Detectie van explosieven in de waterbodem kan over het algemeen alleen worden toegepast bij grote explosieven, zoals vliegtuigbommen.

Baggeren in explosieven verdacht gebied

Op locaties die verdacht zijn op lichtere explosieven, of waar de grotere explosieven al door duikers zijn benaderd, moet onder WSCS-OCE condities worden gebaggerd. Beveiligd baggeren vraagt altijd om maatwerk. T&A Survey-Van Heteren kan het  baggerproces op meerdere manieren inrichten, zodat het altijd precies aansluit op het project. Dit kan varieren van het alleen scheiden van explosieven tot en met het overnemen van het volledige baggerproces.

Welke baggermethode het meest geschikt is, wordt bepaald aan de hand van factoren als veiligheid, bereikbaarheid en bevaarbaarheid van de watergang, hoeveelheid en samenstelling van de baggerspecie, de milieukundige kwaliteit baggerspecie, de aansluiting op het reguliere project en de beschikbaarheid van varend materieel van de opdrachtgever.