Well engineering

Wanneer alle haalbaarheidsstudies met positief resultaat zijn afgesloten, beginnen de voorbereidingen voor de aanleg van het geothermisch doublet. T&A verzorgt alle fasen van het  traject voor de opdrachtgever:

A. Tender fase  

In deze fase vindt de selectie en gunning van de opdrachten voor de boordiensten en boormaterialen plaats. Het doel van de tender fase is dat uiteindelijk een aantal gespecialiseerde en gecertificeerde boor(service)bedrijven de boringen binnen planning en budget uitvoeren.  

B. Boormanagement

Als alle onderzoeken met positief resultaat zijn  afgesloten en de opdrachten gegund zijn, kan het daadwerkelijke boren naar geothermie beginnen. T&A voert in deze fase het management en de supervisie over de boringen voor u uit.     

C. Optimalisatie van de bron

Als de boring van de productieput is afgrond, vindt er een pomptest plaats om te kijken of de verwachte warmteopbrengst behaald kan worden. Als de pomptest positief is, wordt de injectieput geboord waardoor het opgepompte water weer terug de bodem in gepompt wordt. Als de pomptest voor beide boorgaten succesvol is verlopen, kan met de bouw van de geothermische installatie worden begonnen.