Boorgat onderzoek

T&A voert boorgat metingen om de eigenschappen van het boorgat en zijn directe omgeving te bepalen, bijvoorbeeld voor waterleidingmaatschappijen. Voorbeelden van mogelijke toepassingen van geofysische technieken in boorgat onderzoek zijn:

  • scannen van de boorgatwand op bijvoorbeeld microbreuk detectie, 
  • bepalen van zoutgehalte en andere fysische eigenschappen van water, 
  • bepalen van de eigenschappen van het bodemmateriaal rondom boorgat,
  • lokaliseren van watervoerende lagen,
  • lokaliseren van impermeabele (geen water doorlatende) lagen,
  • lokaliseren van geologische overgangen,
  • lokaliseren van diepliggende objecten,
  • lokaliseren van verontreinigingen.