Wegenbouw

Geofysische technieken worden regelmatig ingezet voor het snel bepalen van de opbouw van een constructie en van asfaltkwaliteit. Voorbeelden van mogelijke toepassingen van geofysische technieken in de wegenbouw zijn:

  • bepalen van de asfaltdikte en -kwaliteit op wegen en constructies,
  • in kaart brengen van scheuren en holle ruimtes,
  • opsporen van mesh tracks,
  • in kaart brengen van de totale wegfundering opbouw.