Fase 1A - Literatuur-en archiefonderzoek

Het vooronderzoek explosieven/Ontplofbare Oorlogsresten (OO) bestaat uit twee deelfasen met de daarbij behorende activiteiten:

I - Inventariseren van bronnenmateriaal

  1. Literatuuronderzoek
  2. Archiefonderzoek
  3. Interviews met omwonenden en ooggetuigen
  4. Luchtfoto-interpretatie

II - Beoordelen van het bronnenmateriaal

Deze uitgebreide analyse wordt alleen uitgevoerd als de inventarisatie hier aanleiding toe geeft.
  1. Beoordeling van de inventarisatie.
  2. Horizontaal en verticaal afbakenen van het verdachte gebied.
  3. Bepalen van de soorten explosieven.

Eindresultaat van het vooronderzoek explosieven/OO is een rapportage en een inventarisatiekaart in GIS. Hierop staat aangegeven waar en op welke diepte er zich mogelijk explosieven bevinden en van welk type ze zijn.