Onderzoek naar schimmelinfecties met drone IR spectrometrie

Dit pilot project voor het vroege spectrale opsporing van schimmelinfecties in graanvelden is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Groningen en plaatselijke landbouworganisaties is. Hele velden worden regelmatig preventief behandeld met schimmelbestrijdingsmiddelen. Door de vroege opsporing van beginnende schimmelinfecties kunnen ze plaatselijk behandeld worden.  Zo kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen significant kan worden teruggedrongen.

Infrarood spectrometrie

Met de inzet van drone IR spectrometrie zijn spectrale metingen gemaakt van graangewassen met schimmelinfecties in verschillende stadia, van gezond tot zwaar getroffen. De spectra geven aan dat er sprake is van systematische spectrale veranderingen met een toenemende verslechtering van de gezondheid van de gewassen. De "red-edge" positie bijkt hiervoor een goed indicator.

Multirotor drone

De testvlucht is uitgevoerd met een multirotor drone in combinatie met een normale RGB camera. De multirotor drone kan langzaam en laag genoeg kan vliegen om beelden te maken waarop de individuele blaadjes van de gewassen zichtbaar zijn. Dit is belangrijk, omdat studies hebben uitgewezen dat de blaadjes van één enkele plant verschillende spectrale eigenschappen kunnen hebben. Door hoger en sneller te vliegen zou de resolutie lager worden, waardoor spectrale data van verschillende materialen (bijvoorbeeld grond) niet meer van elkaar te onderscheiden zijn, met als gevolg een beduidende  verslechtering van de gevoeligheid van de metingen.

Boven: Aibotix in actie
Links onder: Weergave van de groenheid (gezondheid) van de gewassen.
Rechts onder: Spectrale eigenschappen  (Red edge position) van de graangewassen in verschillende stadia van aantasting door schimmels.