Geothermie

Geothermie of aardwarmte is het gebruik van warmte uit de kern van de aarde voor verwarming of het opwekken van elektriciteit. De diepe Nederlandse ondergrond biedt grote kansen voor geothermie. Geothermie kan daarom een belangrijke bijdrage leveren in de binnenlandse energiebehoefte.

Hoe werkt geothermie?

Bij geothermie wordt gebruik gemaakt van warm water uit watervoerende lagen of aquifers die zich bevinden op een diepte van één tot vier kilometer. Voor de productie  van dit warme water is een systeem nodig dat uit twee putten bestaat: een productieput en een injectieput.  Uit de productieput wordt het warme water opgepompt en over een warmtewisselaar geleid. Via de injectieput stroomt het uitgekoelde water weer terug in de bodem. Zo blijft de hoeveelheid water in de aquifer gelijk. Dit systeem wordt een geothermisch doublet genoemd.  

Verwarming en elektriciteit

Vanaf een diepte van circa 1,8 km zijn de aquifers in Nederland warm genoeg om water van 70⁰C of meer te produceren. Dit is voldoende om heet kraanwater te leveren en woningen, kantoren, industriegebouwen of kassen te verwarmen. Een geothermische bron heeft de capaciteit om meer dan tweeduizend woningen of meer dan vijf hectare glastuinbouw te verwarmen. Vanaf circa drie kilometer diepte is de temperatuur van het water hoog genoeg om ook elektriciteit te produceren.

Het proces naar de aanleg van een geothermische installatie ziet er als volgt uit:

  1. U neemt contact met ons op over een locatie waar u interesse heeft in de toepassing van geothermie.
  2. Wij doen een QuickScan van het gebied waarin we aangeven waar de uitdagingen liggen, en wat de geothermische potentie is van het gebied.
  3. Als de bodem geschikt is zullen wij zorgen voor het aanvragen van de juiste vergunningen (opsporings- en winningsverguning) en  subsidies (SDE+).
  4. We zullen het proces sturen tot er groen licht wordt gegeven voor het installeren van een eventuele geothermische installatie. Het eindresultaat is een compleet rapport met aanbevelingen waarin alles staat wat u nodig heeft om van de aardwarmte in uw gebied te profiteren.
 T&A's afdeling Ondergrondse Duurzame Energie (ODE) bestaat uit een team van ervaren geologen, ingenieurs en projectmanagers voor wie de diepe ondergrond geen geheimen kent.  T&A heet tientallen onderzoeken uitgevoerd

Wij bieden de volgende diensten:
  1. Quickscan geothermie: Wij verzamelen en analyseren alle geologische en financiele gegevens die nodig zijn voor het maken van een onderbouwde beslissing.
  2. Detailonderzoek en haalbaarheidsstudie: Wat is de ideale locatie en wat is het geothermisch vermogen van de bron? Is dit voldoende om aan de energievraag te voldoen?
  3. Well engineering: T&A verzorgt alle fasen van de aanleg van het geothermisch doublet.
  4. Aanvraag van Vergunningen en subsidies.
  5. Seismic reprocessing van oude seismiek voor een beter beeld van het geothermisch reservoir.

Stappenplan Geothermie

Voor het slagen van een geothermieproject moeten er verschillende stappen doorlopen worden. T&A Survey is in staat alle stappen voor u te verzorgen, waardoor wij consistentie en een snellere doorlooptijd van het geothermieproject kunnen garanderen. Tijdens het doorlopen van deze stappen moeten er een aantal 'go-no go' beslissingen gemaakt worden. Bij het nemen van deze beslissingen staat voor T&A altijd het belang van de klant voorop. Download hier het stappenplan geothermie.