Onderzoek geothermische gradiënt

T&A’s onderzoek voor de Kennisagenda Aardwarmte richt zich op het bepalen en voorspellen van afwijkingen in de geothermische gradiënt nabij geologische breuksystemen in het West Netherlands Basin en Roer Valley Graben. In aardwarmteprojecten is een goede voorspelling van de temperatuur essentieel. De gemiddelde gradiënt in Nederland is 3,1˚C per 100 meter naar beneden. Lokaal kan dit anders zijn en dit lijkt te maken te hebben met breuksystemen in de ondergrond. De studie richt zich op afwijkende temperatuur gradiënten nabij grootschalige breuksystemen en de potentiële gevolgen (positief en negatief) hiervan voor geothermische projecten.

Meer over de Kennisagenda

De Kennisagenda Aardwarmte is door het bedrijfsleven en de overheid in het leven geroepen voor het financieren van onderzoek naar aardwarmte. De ambitie van de Kennisagenda is om aardwarmte uit te laten groeien tot dé efficiënte, betaalbare en betrouwbare warmtebron voor de glastuinbouw, de industrie en de gebouwde omgeving in 2030 en zo een substantiële bijdrage te leveren aan de Nederlandse energievoorziening. Doelen van de Kennisagenda zijn onder andere het terugdringen van onzekerheden en risico’s (met de focus op de operationele fase en de ontwerpfase), het verbeteren van de operationele en energetische efficiency en het verlengen van de gebruiksduur van een aardwarmtebron. Lees hier meer over de visie, ambitie van de Kennisagenda Aardwarmte.