Bepaling ligging groutankerlocaties Buiksloterkanaal, Amsterdam

T&A heeft voor een opdrachtgever de ligging van groutankers in het Buiksloterkanaal te Amsterdam in kaart gebracht. Het betrof 22 groutankerlocaties. Ter plaatse van deze groutankerlocaties zullen mogelijk 38 paalfundering paren (76 palen in totaal) worden gezet.  

Magnetometersonderingen

Op basis van onze kennis en ervaring wordt bepaald welke onderzoekstechnieken het beste ingezet kunnen worden om het onderzoeksdoel te verwezenlijken. Bij dit onderzoek hebben wij gekozen voor de inzet van magnetometersonderingen.   Met behulp van een magnetometer geïntegreerd in een sondeerconus, is het mogelijk de beïnvloeding van het aardmagnetisch veld veroorzaakt door een groutanker in kaart te brengen. De beïnvloedingszone hangt af van de diameter, lengte en materiaalsoort van de anker.

Data analyse

Gebaseerd op de meetgegevens kon de geïnterpreteerde horizontale en verticale (diepteligging ten opzichte van NAP) ligging van de groutankers weergegeven worden. Dit resulteerde in een aanbeveling om rekening te houden met de vastgestelde positie van de aanwezige groutankers tijdens de ontwerpfase van de paalfundering