Petrochemisch terrein in beeld met Drone 3D Fotogrammetrie

Voor een opdrachtgever heeft aan T&A een 3D Fotogrammetrie meting uitgevoerd van een petrochemisch opslagterrein in RoemeniĆ«. Het gebied moest drie dimensionaal in kaart worden gebracht in verband met een voorgenomen sanering. Gezien het grote oppervlak van het onderzoeksgebied en de gewenste nauwkeurigheid wilde de opdrachtgever het werk uitvoeren met een drone.  

Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied ligt 60 kilometer noordelijk van de hoofdstad Boekarest en heeft een oppervlak van 33 hectare. Op het terrein zijn bovengrondse olie opslagtanks en olie poelen aanwezig.  

Resultaten

Het RPAS (drone) onderzoek was opgebouwd uit twee vluchten en leverde puntenwolken, een Digital Elevation Model (DEM) en een Orthofoto. De in totaal 644 fotobeelden zijn met behulp van fotogrammetrische software verwerkt tot een fotobeeld met XYZ-informatie. Het fotobeeld is gecorrigeerd voor schaal, hoogte en kleurverschillen. Hierna zijn de data verwerkt tot een puntenwolk. Uit deze puntenwolk zijn een Digital Elevation Model (DEM) en orthofoto berekend.