Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME
T&A Survey: Sterk in gespecialiseerd bodemonderzoek

T&A Survey is een ervaren, onafhankelijk en technisch vooruitstrevend bodemonderzoeksbureau. T&A geeft oplossingsgerichte adviezen en ontzorgt de opdrachtgever door de verschillende specialismen op het gebied van bodem en waterbodem met elkaar te combineren. Zo komen we tot de beste oplossing voor ieder bodemprobleem.


   
   

Laatste nieuws

2014-07-23
Opgraving bomkraters in Stadsblokken Meinerswijk

In maart en april van dit jaar zijn in totaal 16 bomkraters aan weerszijde van de John Frostbrug ontgraven in verband met het risico op achtergebleven explosieven. 4 hiervan werden ook door archeologen onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd door een team van explosievendeskundigen en archeologen van onderzoeksbureau T&A Survey, in samenwerking met Van Heteren en ADC. Deze aanpak is uniek in Nederland. De kennis van beide vakgebieden zijn gecombineerd. Zowel veiligheid, als het behoud van archeologische waarden waren hierdoor geborgd.

Lees meer

  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl