Opsporing van verzakking en holle ruimtes onder een traject

T&A heeft een grondradar onderzoek uitgevoerd langs een traject in Zuid-Limburg in opdracht van TNO Geologische Dienst Nederland . Doel van het onderzoek was het opsporen van verzakkingen en holle ruimtes onder het traject met een lengte van ca. 1 km. De holtes zijn ontstaan door lokale oplossing van de kalksteen (mergel) in dolines (oplossingsdepressies).  

Dolines

De bodem van het onderzoeksgebied bestaat uit een lössdek met daaronder klei en leem met vuurstenen. Daaronder ligt de kalksteen waarin de dolines voorkomen. Deze dolines zijn maximaal enkele tientallen meters in doorsnede, maar vaak ook een stuk kleiner. De dolines zijn ontstaan door oplossing van de onderliggende kalksteen, waardoor de overliggende lagen ingezakt zijn. Holle ruimtes zijn mogelijk aanwezig maar niet waarschijnlijk.  

Uitvoering van het onderzoek

Bijzonderheden tijdens de grondradar metingen (met name reparaties aan en scheuren in het wegdek en het laagste punt van dolines) werden door T&A in de radarprofielen gemarkeerd en in een kort verslag  verklaard. De interpretatie van de door T&A verzamelde grondradar data werd vervolgens door geologen van TNO uitgevoerd.