Gecombineerd explosieven en archeologisch onderzoek Arnhem Meinerswijk

In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat zijn de uiterwaarden bij Meinerswijk (Arnhem) verdiept en het gebied opnieuw ingericht. In Meinerswijk bevindt zich de historische John Frostbrug, waar in de Tweede Wereldoorlog (WOII) veel is gevochten. De kans op het aantreffen van explosieven was daarom groot. Daarnaast bevinden zich in de nabijheid van het onderzoeksgebied de restanten van een Romeins castellum en middeleeuwse bewoning. Om gevaarlijke situaties tijdens de werkzaamheden of het verloren gaan van historische kennis te voorkomen, heeft T&A Survey een uitgebreid explosieven en archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Explosievenonderzoek

T&A heeft het gebied onderzocht met een meersonde gradiometer gekoppeld aan GPS en grondradar. Deze technieken leveren gegevens op over de ligging, diepte en afmetingen van de objecten en structuren onder het maaiveld. Op basis van deze informatie kan heel gericht gezocht worden. Onder de vondsten zijn veel granaten, vier vliegtuigbommen en restanten van stellingen en loopgraven uit WOII met persoonlijke bezittingen van Franse, Engelse en Duitse soldaten. Daarnaast zijn gedempte sloten en restanten van de lokale kleiwinning voor de fabricage van bakstenen gevonden.

Archeologische begeleiding

Het archeologisch onderzoek heeft ook veel aanvullende kennis opgeleverd over de gevechtshandelingen tijdens de Slag om Arnhem. De archeologische begeleiding van explosievenonderzoek geeft snel en efficiënt inzicht in de bodemopbouw, mate van verstoring en kans op archeologie in een groot onderzoeksgebied. Aansluitend inventariserend onderzoek kan hierdoor gerichter plaatsvinden.

Door de voorbereidende werkzaamheden konden de graafwerkzaamheden veilig verlopen voor zowel de aannemer als voor de omgeving. Door het archeologisch onderzoek is er geen historisch erfgoed verloren gegaan.