TISA 3D update december 2019

Het nieuwe generatie TISA 3D boorgat radar systeem heeft een groot aantal verbeteringen ten opzichte van de in 2001 op de markt gebrachte 3D Borehole Radar:

  • De diameter is verkleind van 160 naar 135 mm. Hierdoor kan de probe toegepast worden in 145 mm boorgaten, bijvoorbeeld geboorde gaten met een 160 mm OD plastic casing.    
  • De lengte is verkleind van 4,2 naar 3,1 m en het gewicht is afgenomen van 250 naar 50 kg. De probe is hierdoor handelbaarder geworden. Voor neerlaten in een boorgat is geen kraan meer nodig, maar dit kan eenvoudigweg met een driepoot uitgevoerd worden.
  • Door meer gebruik van kunststof in plaats van metaal en door een andere onderlinge positionering van verschillende onderdelen in de probe is de radar signaalkwaliteit verbeterd. De toepassingsmogelijkheden zijn hierdoor vergroot.
  • De diepteregistratie van de probe wordt nu uitgevoerd door een encoder in de top van de driepoot in plaats van door de waterdruk in het boorgat te meten. Dit zorgt voor een robuustere diepteregistratie.
  • Het gebruikte elektrisch vermogen is sterk gereduceerd. Het opgenomen vermogen van de probe is verminderd van 50 W naar 12 W. Hierdoor kan de probe gevoed worden door batterijen in de probe in plaats van via netvoeding door het boorgat. 
  • De datacommunicatie door het boorgat verloopt nu via een glasvezelkabel in plaats van via een metalen coaxkabel. Samen met de afwezigheid van een voedingskabel, zorgt dit er voor dat er in het geheel geen metalen kabels meer in het boorgat aanwezig zijn. Ook dit zorgt voor een verbetering van de radar datakwaliteit.
  • De radarelektronica is zodanig gewijzigd dat er niet meer incidenteel kortdurende hoog vermogen pulsen uitgezonden worden, maar continue laag vermogen sinussen van variërende frequentie. Hierdoor is de signaal/ruisverhouding verbeterd en is het dynamisch bereik vergroot van 40 dB naar 65 dB. Dit maakt detectie van objecten op grotere afstand mogelijk.
  • De meetsnelheid is sterk vergroot en de duur van een meting in een boorgat verkleind met een factor 10. Het meten van een boorgat kan met een snelheid van 1 m/minuut. Daarbij wordt een resolutie behaald van 3 cm in boorgatrichting en 0,5 graden in hoekrichting.

De eerste metingen met dit vernieuwde meetsysteem staan gepland. We zullen hier begin 2020 verder over berichten.