Referenties

Uitgevoerde drone onderzoeken
 
Opdrachtgever Projectdoel
Belectric GmbH
Onderzoek zonnepanelen bij Kerkrade met 3D Fotogrammetrie
Waterschap Hollandse Delta
Thermografisch dijkonderzoek naar mogelijke kwellocaties in dijken
Tauw BV Onderzoek petrochemische fabriek in Roemenië met 3D Fotogrammetrie
Waterschap Drents Overijsselse Delta Revisiemetingen nevengeul rivier de Vecht met 3D Fotogrammetrie
Provincie Groningen
Vroege spectrale opsporing schimmelinfecties graanvelden met IR Spectrometrie