Second opinion

Aan het bepalen van de precieze omvang van een bodemverontreiniging gaan soms vele jaren van onderzoek vooraf. Veranderende regelgeving kan de verontreinigingssituatie veranderen, wat ernstige belemmeringen in de bedrijfsvoering kan opleveren. Ook kan bij nieuwe regelgeving de oorspronkelijke verontreiniging minder ernstig blijken te zijn. Een onafhankelijke, deskundige second opinion kan nieuw licht op de zaak werpen.

T&A Survey kan voor u bestaande bodemonderzoeken opnieuw interpreteren en beoordelen. Een second opinion kan gewenst zijn als:

  • bestaande bodemonderzoeken verouderd zijn;
  • bestaande onderzoeksresultaten onvoldoende compleet zijn;
  • nieuwe relevante informatie beschikbaar is;
  • nieuwe technieken beschikbaar zijn;
  • een andere adviseur andere inzichten heeft.