Projectmanagement

Bij bouwprojecten groeit de vraag om de milieukundige aspecten zoals bodemonderzoek, natuurtoets en asbestonderzoek in handen te geven van één partij. Deze partij is belast met het projectmanagement vanaf de aanvraag van een sloopvergunning tot en met het bouwrijp opleveren van een nieuwbouwlocatie. T&A Survey fungeert bij dergelijke projecten als de spin in het web en is gedurende het gehele traject voor de klant het directe aanspreekpunt.

Bodemsanering in dichtbebouwde omgeving

T&A Survey heeft  veel ervaring in projectmanagement bij binnenstedelijke bodemsaneringen. Bij dergelijke saneringen in een dichtbebouwde omgeving spelen moet er met vele factoren rekening gehouden worden, zoals de cultuurhistorie van een locatie of gevoelige naastgelegen percelen. Indien nodig kunnen wij hierbij ook de kennis van onze experts op het gebied van explosievenonderzoek en archeologie inzetten.