LiDAR

LiDAR (Laser imaging Detecting And Ranging) techniek bepaalt de afstand tot een object of voorwerp door middel van laserpulsen. De techniek is vergelijkbaar met radar maar gebuikt  lichtgolven in plaats van radargolven. Omdat de golflengte van laserlicht vele malen kleiner is dan van een radargolf, kunnen met LiDAR veel kleinere objecten worden gedetecteerd dan met radar. LiDAR is daarnaast relatief ongevoelig voor begroeiing.

Hoe werkt drone LiDAR?

LiDAR werkt conform hetzelfde principe als radar: een laserstraal vertrekt bij de zender, wordt gereflecteerd door een voorwerp en komt enige tijd later terug bij de ontvanger. De snelheid van de laserstraal en de tijd tussen vertrek en aankomst bepalen de afstand tot het voorwerp. Omdat een laserstraal zeer gebundeld blijft, is het mogelijk om een oppervlakte of hoogte scan van een voorwerp of gebied te maken waarbij data onder verschillende hoeken dienen te worden opgenomen. Een snelheidsbepaling wordt gedaan door gebruik te maken van het Doppler effect.

Toepassingen van drone LiDAR

  • Berekenen vegetatiedichtheid
  • Meten CO2 opslag (oer)woud
  • Detecteren overwoekerde structeren/ruïnes in onbegaanbare, dicht beboste gebieden.
  • 3D hoogtemodellen van gebieden met veel vegetatie,
  • Snelheidsmetingen 
  • Monitoren van de dikte van poolijskappen en gletsjers.