3D-Radar

De 3D Radar maakt het mogelijk om door het lopen of rijden van een enkele meetlijn  snel en (kosten) efficiënt een 3D beeld van de ondergrond te genereren.

Grondradar, ook wel bodemradar of georadar genoemd, is een elektromagnetische reflectietechniek waarmee op niet-destructieve wijze vanaf het maaiveld de bovenste meters van de ondergrond snel en met grote nauwkeurigheid in kaart kunnen worden gebracht. Deze geofysische techniek wordt met name ingezet voor het lokaliseren van moeilijk opspoorbare objecten en (bodem)lagen. De nauwkeurigheid die met grondradar bereikt kan worden, is uitermate hoog.

Meetprincipe

Grondradar werkt met elektromagnetische golven die via een zendantenne de grond in worden gestuurd. Deze golven reflecteren in een bodem of constructie wanneer de materiaaleigenschappen veranderen. De gereflecteerde golven worden geregistreerd met behulp van een ontvangstantenne. De golven worden zowel door metalen als kunststof objecten gereflecteerd, zodat detectie van beide soorten materiaal mogelijk is.

Uitvoering van metingen
De meetapparatuur wordt in veel gevallen achter een voertuig gehangen, maar kan ook handmatig worden voortbewogen. Dit meetsysteem is met name geschikt voor onderzoeken op grote onderzoekslokaties zonder bovengrondse obstakels, bijvoorbeeld voor het opsporen van objecten onder het spoor, het in kaart brengen van het ballastbed op het spoor of het in kaart brengen van de dikte van asfalt en funderingslagen van trambanen, wegen en dijken.

Voordelen van de 3D Radar:
  • het aantal metingen zowel in horizontale als verticale (diepte) richting aanzienlijk groter is dan met andere bestaande meetsystemen.
  • Doordat de 3D-Radar werkt met meerdere frequenties tegelijkertijd, kan worden ingezoomd op verschillende dieptes.
  • Vanwege de breedte van het meetsysteem (1.5 tot 2.5 meter) kan een veel groter gebied worden bemeten in een enkele meetlijn.

Dit resulteert in een gedetailleerd 3D beeld van de ondergrond.


Benieuwd wat T&A Survey voor u kan betekenen?

Onze onderzoeken worden uitgevoerd door een deskundig, multidisciplinair team en T&A heeft de nieuwste geofysische meettechnieken in huis. Hierdoor bieden wij altijd de hoogste kwaliteit tegen een gunstige prijs!
contact