Referenties Gecombineerd archeologisch onderzoek

Opdrachtgever Projectdoel
Klokgroep
Gecombineerd explosieven, milieukundig en archeologisch onderzoek te Nijmegen
BAM Infra
Archeologische begeleiding bouw spoorwegonderdoorgang Dieren
Markus BV/De Nijs
Archeologische opgraving funderingen molen De Vrijheid te Wormerveer
Giesbers
Gecombineerd onderzoek voormalig Duits hoofdkwartier Villa Heselbergh
GMB-Van Oord
Gecombineerd explosieven en archeologisch onderzoek Meinerswijk, Arnhem
Gemeente Bronckhorst
Archeologische begeleiding berging vliegtuigwrak uit WOII te Zelhem
H.H. van Rijnland Proefsleuvenonderzoek en Programma van Eisen defintieve opgraving Sluiseilanden Halfweg
Provincie Utrecht Opstellen Programma van Eisen en proefsleuvenonderzoek  uiterwaarden te Rhenen
Gemeente Zundert Proefsleuvenonderzoek trace randweg Zundert
Witteveen + Bos Gecombineerd explosieven en archeologisch onderzoek op twee locaties op en bij de Afsluitdijk
Hoogheemraadschap van Rijnland Archeologisch bureauonderzoek, opstellen Programma van Eisen  en archeologisch begeleiding bij te vervangen duikers aan de Inlaagpolder, Spaarndam
Gemeente Landgraaf Gecombineerd explosieven en archeologisch onderzoek voor aanleg van waterbuffer.
Dura Vermeer Archeologisch bureauonderzoek voor enkele bruglocaties in de Kop van Noord-Holland
Eneco Archeologisch bureauonderzoek toekomstig windpark, Noordersluiseiland  IJmuiden
Uithoflijn Utrecht Archeologisch booronderzoek en archeologische begeleiding werkzaamheden voor aanleg tramlijn
Markus Archeologisch booronderzoek en archeologische begeleiding aanleg ecopassage De Schie
Liandon
Archeologisch booronderzoek tussen Den Hoorn en Oudeschild (Texel) aanleg nieuwe gasleiding.