TISAMap Software

TISAMap is het speciaal ontworpen softwarepakket voor het weergeven, verwerken en interpreteren van data verzameld met TISA 2D. Naast standaard processing steps zoals Dewow en AGC gain applicatie, maakt TISAMap het mogelijk het geregistreerde diepte-interval onder te verdelen in door de gebruiker gedefinieerde horizontale lagen. Deze functie is vooral handig voor verticaal geregistreerde radarprofielen, waarbij de bodemomstandigheden vaak onder invloed van diepte veranderen. Door het invoegen van verscheidene lagen heeft de gebruiker de mogelijkheid om individuele verwerkingsparameters toe te passen op de verschillende grondlagen (bijvoorbeeld klei- versus zandlagen).

Interactieve hyperboolaanpassing maakt de schatting van de golfsnelheid in de grond en daarmee de diëlektrische constante voor elke laag mogelijk. Vervolgens kan een tijd-afstandconversie worden toegepast om een ​​gedetecteerd object in de ruimte te lokaliseren. TISAMap zorgt voor een efficiënte en geavanceerde verwerking, interpretatie en weergave van al uw geregistreerde boorgatgegevens.