Waterbodem onderzoek

Door meetapparatuur in of achter een surveyboot te plaatsen kan de waterbodem worden onderzocht op omgevingsvreemde objecten en lagen. Voorbeelden van mogelijke toepassingen van geofysische technieken in waterbodem onderzoek zijn:

  • detectie van objecten als explosieven, kabels en leidingen op of onder de waterbodem,
  • sliblaagdikte bepalingen van sedimentlagen,
  • onderzoek naar waterbodemerosie, bijvoorbeeld onder bruggen.

Combinatie van kennisvelden
In de resultaten van de geofysische metingen kunnen lokale afwijkingen in waterdiepte, aardmagnetisch veld, laagovergangen of waterbodemopbouw zichtbaar zijn. Deze kunnen duiden op de aanwezigheid van een vliegtuigbom, scheepswrak of ander obstakel. Door de gegevens te combineren, ontstaat een helderder beeld van de oorzaak van afwijkingen.