Waterbodemonderzoek

Bij geotechnisch waterbodemonderzoek wordt de meetapparatuur op of achter een surveyboot geplaatst om omgevingsvreemde objecten en bodemlagen op te sporen. Voorbeelden van mogelijke toepassingen van geofysische technieken in waterbodemonderzoek zijn:

  • obstakelonderzoek: detectie van explosieven, kabels of leidingen op of in de waterbodem,
  • sliblaagdikte bepalingen van sedimentlagen,
  • onderzoek naar waterbodemerosie, bijvoorbeeld onder bruggen.

Gecombineerd onderzoek

In de resultaten van de geofysische metingen kunnen lokale afwijkingen in waterdiepte, aardmagnetisch veld, laagovergangen of waterbodemopbouw zichtbaar zijn. Deze kunnen duiden op de aanwezigheid van een vliegtuigbom, scheepswrak of ander obstakel. Door de gegevens te combineren, ontstaat een helderder beeld van de oorzaak van afwijkingen.