Referenties Mileukundig bodemonderzoek

Opdrachtgever Projectdoel
Gemeente Almere Waterbodemonderzoek t.b.v. berging vliegtuigwrak
Mohringer Haarlem Eindonderzoek t.b.v. beëindiging activiteiten liftenfabriek
ANTON Rail en Infra Gecombineerd milieukundig onderzoek kwaliteit spoorballast
Gemeente Echt-Susteren
Bodemonderzoek t.b.v. berging vliegtuigwrak
Sandra Lobbe funderingsonderzoek Bodemonderzoek voor funderingsherstel
VDH Omgevingsadvies Milieukundig vooronderzoek NEN7525
Siemens AG
Asbestonderzoek
Gemeente Amsterdam
Asfaltonderzoek Sportpark Amsterdamse Bos
RAB Groep
Milieukundig onderzoek, Huizen
Gemeente Texel
Asbestonderzoek, vaststellen bodemkwaliteit
Stadsdeel Amsterdam Noord
Monitoren monsterputten
Knuwer & Creutzberg Advocaten
Beoordeling grensoverschrijdende grondwatervervuiling
Hoogheemraadschap van Rijnland
Milieukundig onderzoek project Sluis Halfweg
Zwagerman Onroerend Goed
Grondwateronderzoek
Bouwservice Buro Kuip
Gecombineerd milieukundig onderzoek, De Waal, Texel