Magnetotellurisch (MT) onderzoek

Magnetotellurisch of MT onderzoek is een goed en veel goedkoper alternatief voor diep seismisch onderzoek en is daarom een prima eerste stap in veldonderzoek naar Ultra Diepe Geothermie (UDG). De kostenverhouding tussen MT onderzoek en diep seismisch onderzoek is circa 1:10. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan vastgesteld worden of een reservoir aanwezig is en of verdere (hoge) investeringen in diep seismisch onderzoek noodzakelijk zijn. T&A Survey heeft als geofysisch onderzoeksbureau veel ervaring met en kennis van Magnetotellurisch (MT) onderzoek en voert dit in eigen beheer uit.

Hoe werkt MT onderzoek?

De magnetotellurische techniek is een magnetische techniek waarmee vanaf het maaiveld de elektrische geleidbaarheid van de ondergrond wordt bepaald. Deze geofysische techniek wordt ingezet voor de verkenning van de bovenste 10 kilometer van de bodem.

Het meetprincipe van de MT techniek berust op het induceren van een elektromagnetisch (EM) veld in de ondergrond. Het verval van dit EM veld wordt vervolgens gemeten en vertaald naar een dieptemodel van de elektrische geleidbaarheid van de (diepe) ondergrond. Bij het genereren van dit dieptemodel wordt gebruik gemaakt van de verschillen in elektrische weerstand tussen verschillende geologische gesteenten. Zo kan een uitspraak gedaan worden over welk gesteente op welke diepte aanwezig is en of dit mogelijk een geschikt geothermisch reservoir is.

Praktijkvoorbeeld

De figuur geeft de resultaten weer van een magnetotellurisch onderzoek naar een zoutkoepel op een diepte van circa 1.800 meter. De blauwe kleuren geven een bodemsamenstelling weer met een hoge weerstand in vergelijking tot de omgeving. In de figuur is een contour getekend waarbinnen de diepe ondergrond een weerstandswaarde heeft van meer dan 2 Ohm-m, daarbuiten ligt deze waarde lager. Deze contour komt overeen met de ware positie van de zoutkoepel. UDG reservoirs kunnen op dezelfde wijze in kaart gebracht worden door middel van MT onderzoek.