In opdracht van een spooraannemer is T&A momenteel bezig met detectie- en begeleidingswerkzaamheden op een spoorwegtrace in Noord-Brabant. Op dit trace worden spoorverbeteringen uitgevoerd in verband met verzakking. Kabel- en leidingtracees moeten hiervoor worden omgelegd of verbreed.   


Restanten van Explosieven 
Op de middelste foto zijn restanten van (in dit geval ontplofte) oorlogsresten of explosieven te zien, die zijn aangetroffen tijdens de detectiewerkzaamheden. De vondst van de explosieven duidt erop dat in dit gebied oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij om scherven van een brisantgranaat en het staartstuk van een mortiergranaat. Daarnaast is er ook een heleboel schroot aangetroffen.