Bron: gemeente Haarlemmermeer , 5 juni 2019


Ze liggen al een tijdje op het terrein van tomatenkweker Schenkeveld in Rijsenhout. Een beetje onder de grond, met dekplaten erover, een hek eromheen en scherp in de gaten gehouden met camerabewaking. Maar aan het verblijf van de twee Duitse vliegtuigbommen in het dorp komt nu toch echt een einde.

In samenspraak met onder meer de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) en Bloemendaal zijn drie data geprikt als de dagen waarop ze tot ontploffing worden gebracht op het strand van laatstgenoemde gemeente. Elke dag één en één dag extra voor het geval er onverhoopt meer tijd nodig is.  

Geen enkel risico 
Deze complexe en omvangrijke klus was normaal gesproken eind januari van dit jaar al geklaard. Maar toen kwam er een kink in de kabel. In de directe omgeving van de beoogde plek werd namelijk een onbekend en vooral verdacht object ontdekt. En uitwijken naar een andere locatie op het strand bij Bloemendaal was geen optie omdat zich daar hetzelfde euvel voordeed.

Minitieus 
Om geen enkel risico te nemen, werd het vervoer en het ruimen van de projectielen daarom uitgesteld. Het heeft een paar maanden geduurd voordat de lichten weer op groen konden maar de operatie vergt dan ook flink veel voorbereiding en moet minutieus worden afgestemd. Zo moeten de bommen worden afgedekt met een fikse hoeveelheid zand, komt het vliegverkeer boven de kust tot deze letterlijk en figuurlijk weer veilig is, stil te liggen en moeten ook boten op afstand worden gehouden.

Ontstekingen werken niet meer 
Zowel de politie als de boswachterij hebben tijdens de operatie helicopters in de lucht hangen om alles en iedereen uit de buurt te houden. De twee bommen wegen 1000 en 1200 kilo, bevatten 600 kilo springstof en zijn de laatste van de 43 die op het terrein van Schenkeveld liggen. De ontstekingen, zo is eerder onderzocht, werken niet meer. Ze kunnen niet in Rijsenhout zélf tot ontploffing worden gebracht omdat ze van een te groot kaliber zijn.

T&A Survey was in dit project verantwoordelijk voor de benadering en de indentificatie van de vliegtuigbommen.

Lees meer over dit project: