In opdracht van een Waterschap heeft T&A Drone Services infrarood (IR) thermografie metingen uitgevoerd met als doel het identificeren van potentiële kwellocaties, die kunnen duiden op zwakke plekken in de dijken. 

Warmtebeelden

T&A heeft het onderzoek uitgevoerd met een hoge resolutie radiometrisch thermische camera op een multirotor drone. Deze camera levert een thermogram, een visuele weergave van de heersende temperaturen op het meetobject waarbij verschillende kleuren verschillende temperaturen aangeven. Zwakke plekken in dijken zijn vaak voor het oog nog niet zichtbaar, maar op thermografiebeelden goed te herkennen. 

Temperatuurverschillen door kwelwater

Temperatuurverschillen aan het maaiveld worden veroorzaakt door verschillen in vochtgehalte van de ondergrond. Om deze verschillen zo groot mogelijk te laten zijn, moeten deze veroorzaakt te zijn door kwelwater en niet door neerslag. Een bewolkte dag zonder neerslag is dan ook optimaal voor het maken van goede infrarood metingen. Voorafgaand en gedurende de vlucht wordt voortdurend rekening gehouden met omgeving- en weersomstandigheden ter plaatse. Als deze parameters niet kunnen worden ingeregeld, kunnen meetgegevens opgenomen op verschillende meetdagen niet met elkaar vergeleken worden.


 


In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft T&A Survey Drone Services een fotogrammetrisch onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de nevengeul van de rivier de Vecht door middel van een vlakdekkende fotogrammetrische revisiemeting.

Het Waterschap heeft de nevengeul in 2015 aangelegd. Deze zal zich in een natuurlijk proces geleidelijk ontwikkelen tot een eindvariant doordat er een meander ontstaat. Met de informatie uit het fotogrammetrisch onderzoek heeft het Waterschap een helder beeld van de huidige positie van de nevengeul en kunnen de natuurlijke ontwikkelingen in de toekomst goed gemonitord worden.

Drone fotogrammetrie

In totaal zijn er meer dan 2.000 fotobeelden gemaakt die met behulp van fotogrammetrische software verwerkt zijn tot een fotobeeld met XYZ-informatie. Het fotobeeld is gecorrigeerd op schaal, hoogte en kleurverschillen. De data van de drone en camera zijn  verwerkt tot een puntenwolk waarmee een digitaal hoogtemodel (Digital Elevation Model of DEM) en orthofoto zijn berekend.

SmartPlanes fixed-wing drone

Aangezien het onderzoeksgebied zo’n twee kilometer lang is, heeft het Waterschap ervoor gekozen de metingen uit te laten voeren vanuit een drone. Voor het onderzoek heeft T&A gebruik gemaakt van de SmartPlanes Freya, een fixed-wing drone die bij uitstek geschikt is voor het 3D in kaart brengen van gebieden.

Voor een opdrachtgever heeft aan T&A een 3D Fotogrammetrie meting uitgevoerd van een petrochemisch opslagterrein in Roemenië. Het gebied moest drie dimensionaal in kaart worden gebracht in verband met een voorgenomen sanering. Gezien het grote oppervlak van het onderzoeksgebied en de gewenste nauwkeurigheid wilde de opdrachtgever het werk uitvoeren met een drone.  

Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied ligt 60 kilometer noordelijk van de hoofdstad Boekarest en heeft een oppervlak van 33 hectare. Op het terrein zijn bovengrondse olie opslagtanks en olie poelen aanwezig.  

Resultaten

Het RPAS (drone) onderzoek was opgebouwd uit twee vluchten en leverde puntenwolken, een Digital Elevation Model (DEM) en een Orthofoto. De in totaal 644 fotobeelden zijn met behulp van fotogrammetrische software verwerkt tot een fotobeeld met XYZ-informatie. Het fotobeeld is gecorrigeerd voor schaal, hoogte en kleurverschillen. Hierna zijn de data verwerkt tot een puntenwolk. Uit deze puntenwolk zijn een Digital Elevation Model (DEM) en orthofoto berekend.Uitgevoerde drone onderzoeken
   
Opdrachtgever Projectdoel
VuilverwerkingsbedrijfMethaangas metingen voormalige stortplaats, Assendelft
Waternet Faunatelling duingebied met IR thermografie
Belectric GmbH
Onderzoek zonnepanelen bij Kerkrade met 3D Fotogrammetrie
Waterschap Hollandse Delta
Thermografisch dijkonderzoek naar mogelijke kwellocaties in dijken
Tauw BV Onderzoek petrochemische fabriek in Roemenië met 3D Fotogrammetrie
Waterschap Drents Overijsselse Delta Revisiemetingen nevengeul rivier de Vecht met 3D Fotogrammetrie
Provincie Groningen
Vroege spectrale opsporing schimmelinfecties graanvelden met IR Spectrometrie