Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > MILIEUKUNDIG > TOEPASSINGEN > - BODEMONDERZOEK

Traject bodemonderzoek

Bij bodemonderzoek is het vooronderzoek bepalend voor de te volgen onderzoeksstrategie. Het vooronderzoek volgens de NVN 5725 wordt gedaan om te bepalen wat voor verdachte activiteiten mogelijk hebben plaatsgevonden op en nabij de betreffende locatie. Hierna vindt verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 (of in sommige gevallen de ARVO 2004) plaats. Het verkennend bodemonderzoek geeft met een geringe inspanning een globaal beeld van de milieukundige kwaliteit van de bodem. Als er een verontreiniging aangetroffen wordt, dient een nader bodemonderzoek plaats te vinden. Het naderonderzoek bepaald de omvang en de ernst van de aanwezige verontreiniging. Dit kan leiden tot een saneringsonderzoek, een saneringsplan, een sanering en een saneringsevaluatie. Zie hier de mogelijkheden voor saneren.

T&A is sinds de oprichting ruim 15 jaar geleden gevestigd in Amsterdam, en heeft ruime ervaring in de regio. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Amsterdam, Texel en de Zaanstreek.


Asbestonderzoek

  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl