Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > MILIEUKUNDIG > TOEPASSINGEN > - ASBEST ONDERZOEK

Asbest onderzoek

In alle gevallen maakt asbestonderzoek deel uit van milieukundig bodemonderzoek. Asbestonderzoek begint met het in kaart brengen van de mogelijke aanwezigheid van asbest in de bodem door middel van een literatuurstudie. Indien de locatie asbest onverdacht is kan het reguliere bodemonderzoek van start kan gaan. Voorafgaand aan het reguliere onderzoek wordt het maaiveld van de onderzoekslocatie visueel ge´nspecteerd op asbest verdacht materiaal. In het geval van een asbest verdachte locatie zal er aanvullend asbestonderzoek moeten plaatsvinden.

In het verlengde van asbest onderzoek in de bodem verzorgt T&A Survey BV het onderzoek naar de samenstelling van asbest verdachte materialen. Daarnaast biedt T&A u de mogelijkheid om uw gebouwen te laten inventariseren op de aanwezigheid van asbest.

Om duidelijkheid over de asbest situatie in bodem, materiaal of gebouw te krijgen werkt T&A samen met gespecialiseerde bedrijven.

T&A Survey BV heeft voor een metaalbewerkingsbedrijf ten noorden van Amsterdam het asbest- en bodemonderzoek verzorgd. Op basis van literatuur waren de ophooglaag en de gebouwen op de locatie asbestverdacht. Het inventariseren van de gebouwen, het nemen van monsters van de asbestverdachte ophooglaag en het bemonsteren van de onverdachte bodem is theegelijktijdig door verschillende experts uitgevoerd.


Saneren

  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl