Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > EXPLOSIEVENONDERZOEK > HISTORISCH VOORONDERZOEK > GEMEENTEBREED VOORONDERZOEK
Het gemeentebreed historisch vooronderzoek

Uit ervaring blijkt dat gemeenten het historisch vooronderzoek veelal per project laten uitvoeren. In gemeenten met groeipotentie kunnen deze kosten in de loop der jaren behoorlijk oplopen. Een eenmalige investering in een gemeentebreed Historisch Vooronderzoek bedraagt in de regel het vijfvoud van een individueel onderzoek, en betaalt zichzelf dus als snel terug.

T&A heeft in heel Nederland al vele historische vooronderzoeken uitgevoerd, waarbij het gehele Nederlandse spoor, kabel- en gasleidingstracés en rivieren over enkele tientallen tot honderden kilometers in kaart zijn gebracht. T&A beschikt daardoor over een archief met een grote hoeveelheid historische gegevens over zo goed als alle Nederlandse gemeenten. Graag gebruiken wij onze kennis ook in het voordeel van uw gemeente!

Voordelen gemeentebreed historisch vooronderzoek:

  • Goede serviceverlening van de gemeente naar burgers, projectontwikkelaars, aannemers en eigen (buiten)dienst;
  • Snelle informatie over of er in een gebied rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid van explosieven;
  • Betere inschatting risico’s werkzaamheden;
  • Geen afhankelijkheid van interpretaties van anderen;
  • Niet op het laatste moment alsnog NGE onderzoek noodzakelijk;
  • Waardevol document bij planvorming voor ontwikkelingen rondom de dorpskernen.

Download de flyer over het gemeentebreed historisch vooronderzoek >>

Neem contact met ons op

  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl