Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > WAAROM T&A SURVEY? > SERVICES > DETAIL ONDERZOEK EN HAALBAARHEIDSSTUDIE
Detail onderzoek en haalbaarheidsstudie

Voor het slagen van een geothermisch project is het belangrijk de structuur van de ondergrond te kennen. Dit kan door middel van een groot geologisch onderzoek. Dit onderzoek is belangrijk, omdat de getallen waarop een business case gebaseerd kan worden na het grote geologische onderzoek duidelijk zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de optimale ondergrondse locatie van het reservoir en het potentiŽle geothermisch vermogen dat geleverd kan worden. Het detailonderzoek geeft een beschrijving en een interpretatie van alle reeds aanwezige lokale en regionale gegevens over de ondergrond.

In het detailonderzoek wordt de structurele verspreiding en diepte van een grondwaterreservoir vastgesteld, om het geothermisch potentieel in beeld te brengen. T&A Survey bezit een volledig uitgerust seismisch werkstation, met als software The KINGDOM Suite die wereldwijd in de olie- en gasindustrie wordt gebruikt.

Vervolgens wordt vastgesteld of er voldoende warmtecapaciteit en productie van warm water aanwezig is om aan de energievraag te voldoen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van regionale geologische gegevens en beschikbare boorgat- en seismische gegevens. Hierbij worden verschillende bronnen van informatie gebruikt:
  • Publicaties over de regionale geo(hydro)logie
  • 2D- en/of 3D-seismiek
  • Diepe boringen voornamelijk afkomstig uit de olie- en gasindustrie
  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl