Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > BODEMONDERZOEK
Bodemonderzoek

T&A brengt de ondergrond, waterbodem en constructies in kaart met geofysische technieken, stelt de risico's van bodemverontreiniging vast en saneert de bodem.

Geofysisch bodemonderzoek
Geofysisch onderzoek brengt de ondergrond, waterbodem en ondergrondse constructies driedimensionaal in kaart, gewoonlijk zonder te boren of te graven. De onderzoeksdiepte varieert hierbij van enkele centimeters tot vele kilometers. Lees meer >>

Milieukundig bodemonderzoek
Milieukundig onderzoek brengt mogelijke verontreinigingen van de complete bodem in kaart. T&A stelt bij een aangetroffen verontreininging de humane, ecologische en verspreidingsrisico's vast. Als sanering noodzakelijk is, zorgt T&A voor een efficiŽnte saneringsmethode.
Lees meer >>

Gecombineerd archeologisch onderzoek
Regelmatig worden bodemverstorende werkzaamheden uitgevoerd op locaties waar archeologische waarden in de bodem bekend of te verwachten zijn. In dat geval is archeologisch bodemonderzoek noodzakelijk. Steeds vaker vindt het archeologisch onderzoek plaats in combinatie met milieukundig en explosieven onderzoek. Daarnaast kunnen geofysische meettechnieken worden gebruikt om het archeologisch onderzoek efficiŽnter te laten verlopen. Om deze redenen heeft T&A Survey haar diensten uitgebreid met archeologisch onderzoek.  Lees meer >>

Omni Bodemscan
Bij grondroerende werkzaamheden moet met vele factoren rekening gehouden worden. Meer informatie over de bodem vermindert daardoor faalkosten tijdens de uitvoering. Met T&A’s Omni bodemscan kan het risico op hoge extra kosten aanzienlijk worden teruggebracht tegen een beperkt, vast tarief. Lees meer >>

Technieken
Er zijn verschillende technieken voor het in kaart brengen van de ondergrond, waterbodem of constructies. Op basis van onze kennis en ervaring bepalen wij welke het beste ingezet kunnen worden om het onderzoeksdoel te bereiken. Factoren als dieptebereik, lokatiespecifieke omstandigheden, nauwkeurigheid, meetsnelheid en kosten spelen hierbij een rol.
Lees meer >>


  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl