Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > BODEMONDERZOEK > MILIEUKUNDIG > TOEPASSINGEN
Toepassingen milieukundig onderzoek

Milieukundige consultants
T&A beheerst het hele traject van milieukundig bodemonderzoek. T&A treedt hierbij op als adviseur en verricht geen veldwerkzaamheden.  

Projectmanagement
Bij bouwprojecten wordt de vraag steeds luider om het gehele bouwtraject in handen te geven van één partij.  T&A Survey BV is de spin in het web bij zo’n bouwproces en voor de klant het directe aanspreekpunt.

Traject bodemonderzoek
Bij bodemonderzoek is het vooronderzoek bepalend voor de te volgen onderzoeksstrategie.

Asbest onderzoek
In alle gevallen maakt asbestonderzoek deel uit van milieukundig bodemonderzoek. Asbestonderzoek begint met het in kaart brengen van de mogelijke aanwezigheid van asbest in de bodem door middel van een literatuurstudie

Sanering
Aan de hand van de onderzoeksresultaten uit het verkennend tot en met het saneringsonderzoek wordt de meest geschikte saneringsvariant uitgewerkt in een saneringsplan. T&A Survey BV kan alle partijen die nodig zijn bij een sanering bij elkaar brengen zodat de sanering snel en efficiënt kan plaatsvinden

Ecologisch saneren
Een bodemsanering is in Nederland een algemeen begrip geworden. Een bodemsanering betreft het wegnemen van bodemverontreiniging gesitueerd in de leefomgeving van de mens waarbij sprake is van een directe bedreiging voor de mens.

Juridische ondersteuning
T&A Survey BV is in staat juridische ondersteuning bieden bij het milieukundig bodemonderzoek.

Second opinion
Aan het bepalen van de omvang van een bodemverontreiniging kunnen vele jaren van onderzoek aan vooraf gegaan zijn.  Een onafhankelijk second opinion van een deskundige kan nieuw licht op de zaak werpen

  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl