Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > BODEMONDERZOEK > GEOFYSISCH > TOEPASSINGEN
Toepassingen geofysisch onderzoek

Toepassing in de wegenbouw
Geofysische technieken worden regelmatig ingezet voor het snel bepalen van de opbouw van een constructie en asfaltkwaliteit.

Toepassing in waterbodem onderzoek
Door meetapparatuur in of achter een surveyboot te plaatsen kan de waterbodem worden onderzocht op omgevingsvreemde objecten en lagen.

Toepassing  in boorgat onderzoek
Voor onder andere waterleidingsmaatschappijen voert T&A metingen uit met logging apparatuur om het boorgat en de eigenschappen van de directe omgeving van het boorgat te bepalen.

Toepassing in bodem- en grondwaterverontreiniging
Geofysische technieken kunnen worden ingezet om bepaalde soorten van grondwaterverontreiniging in kaart te brengen en te monitoren. Het gaat hierbij om verontreiniging die de geleidbaarheid sterk be´nvloedt.

Toepassing in geologisch en grondwater onderzoek
De geologische opbouw van de ondergrond kan tot kilometers diepte in kaart worden gebracht met behulp van geofysische technieken. Het voordeel is dat een continu beeld kan worden verkregen zonder dat er talloze diepe boringen of sonderingen noodzakelijk zijn.

Toepassing bij opsporing van omgevingsvreemde objecten
Geofysisch onderzoek kan op vele vlakken worden ingezet bij het opsporen van objecten in de ondergrond zoals bij infrastructurele projecten, archeologische projecten of onderzoek naar stortplaatsen.
  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl