Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > EXPLOSIEVENONDERZOEK > BENADERING

Fase 3 - Benadering

Als het detectieonderzoek een aantal verdachte locaties oplevert, worden de verdachte objecten  blootgelegd, ge´dentificeerd en, zo nodig, verwijderd. De eindverantwoordelijkheid voor de benadering ligt bij een explosievendeskundige.

I - Werkvoorbereiding benadering

Een projectplan en een projectcontroleplan worden opgesteld en de de veiligheidsmaatregelen worden bepaald. Dit plan moet door alle betrokken partijen worden goedgekeurd.

II - Benadering en identificatie
Het verdachte object  wordt ontgraven, soms met beveiligde graafmachines, en door een explosievendeskundige ge´dentificeerd. Als het object inderdaad een explosief is, worden deelfasen III en IV uitgevoerd.

III - Tijdelijk veiligstellen en/of opslag van aangetroffen explosieven
Als een explosief wordt aangetroffen, treden aanvullende veiligheidsmaatregelen in werking. Het explosief wordt opgeborgen in een beveiligde munitiecontainer of afgedekt, in afwachting van de komst van een Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD).

IV - Overdracht aan EODD
Het explosief wordt door de EODD geregistreerd en op een veilige wijze onschadelijk gemaakt. Afhankelijk van de toestand van het explosief  gebeurt dit ter plaatse, of op een door het EODD nader te bepalen locatie.

V - Oplevering en Evaluatie
Een Proces Verbaal van Oplevering (Verklaring Vrij van Explosieven) wordt verstrekt en het project wordt samen met de opdrachtgever geŰvalueerd.  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl