Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > EXPLOSIEVENONDERZOEK > DETECTIE

Fase 2 - Detectie

Als het historisch vooronderzoek hiertoe aanleiding geeft, voert T&A een detectieonderzoek uit. Daarbij wordt de ligplaats (x, y en z-coordinaat) van verdachte objecten (mogelijke explosieven of blindgangers) in het opsporingsgebied met behulp van geofysische meettechnieken vastgesteld.  De eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij een explosievendeskundige. 

De detectie bestaat uit twee deelfasen:

Deelfase I - Werkvoorbereiding detectieonderzoek
Voor het uitvoeren van detectieonderzoek zijn meerdere meettechnieken beschikbaar. Wij bepalen welke techniek of combinatie van technieken moet worden ingezet om het onderzoeksdoel te verwezenlijken.

Deelfase II - Detectiewerkzaamheden
Met de onderzoeksapparatuur worden evenwijdige meetlijnen gelopen over de onderzoekslocatie. Soms maakt T&A gebruik van boorgaten of integreert het de onderzoeksapparatuur in een sondeersonde. Er zijn geen speciale veiligheidsmaatregelen nodig en de omgeving (nog) niet geconfronteerd wordt met ingrijpende grondverzetwerkzaamheden.

Na afloop van het geofysisch onderzoek is bekend waar zich metalen objecten (mogelijke explosieven) in de ondergrond bevinden. Soms kan ook een indicatie van de afmetingen gegeven worden. Aan de hand van deze resultaten bepalen wij welke vervolgmaatregelen noodzakelijk zijn.  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl