Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > EXPLOSIEVENONDERZOEK > HISTORISCH VOORONDERZOEK

Fase 1A - Historisch vooronderzoek

Met een historisch vooronderzoek wordt vastgesteld of een projectgebied (waar grondwerkzaamheden gepland zijn) verdacht is op aanwezigheid van explosieven. T&A heeft in heel Nederland al vele historische vooronderzoeken uitgevoerd, waarbij het gehele Nederlandse spoor, kabel- en gasleidingstracés en rivieren over enkele tientallen tot honderden kilometers in kaart zijn gebracht. T&A beschikt daardoor over een archief met een grote hoeveelheid historische gegevens over zo goed als alle Nederlandse gemeenten. Graag gebruiken wij onze kennis ook in uw voordeel!

Doel van het historisch vooronderzoek is het vaststellen van het risico op aanwezigheid van explosieven in de ondergrond. Dit gebeurt op basis van over het onderzoeksgebied verzameld en geanalyseerd (historisch) feitenmateriaal. De eindverantwoordelijkheid voor het vooronderzoek ligt bij een explosievendeskundige.

Het vooronderzoek bestaat uit twee deelfasen met de daarbij behorende activiteiten: 

Deelfase I - Inventariseren
Het verzamelen van historisch feitenmateriaal. Dit gebeurt door middel van:

  • Literatuuronderzoek
  • Archiefonderzoek
  • Interviews met omwonenden en ooggetuigen
  • Luchtfoto-interpretatie
Deelfase II - Beoordelen

Deze uitgebreide analyse wordt alleen uitgevoerd als de inventarisatie (deelfase I) hier aanleiding toe geeft. De uitgebreide analyse bestaat uit:

  • Analyse van de geïnventariseerde gegevens
  • Risicoanalyse
  • Projectgebonden advies
Voor gemeenten bestaat de mogelijkheid tot het uitvoeren van een kostenbesparend gemeentebreed historisch vooronderzoek, waarbij de hele gemeente in één keer in kaart wordt gebracht.  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl