Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > BODEMONDERZOEK > TECHNIEKEN

Technieken

Er zijn verschillende technieken voor het in kaart brengen van de ondergrond of constructies. Op basis van onze kennis en ervaring bepalen wij welke het beste ingezet kunnen worden om het onderzoeksdoel te bereiken. Factoren als dieptebereik, lokatiespecifieke omstandigheden, nauwkeurigheid, meetsnelheid en kosten spelen hierbij een rol..

Uitvoeren van metingen
Objecten of geologische overgangen in de ondergrond hebben een directe of indirecte invloed op door meetapparatuur uitgezonden signalen of van nature aanwezige magnetische velden. Geofysische meetapparatuur registreert dit. Met behulp van de verkregen data kan vervolgens een 3D beeld van de ondergrond of constructie worden gemaakt.

De metingen worden verricht door de apparatuur lopend of achter een auto over de onderzoekslocatie te bewegen. Soms worden er stroomdraden neergelegd voor het uitvoeren van de metingen. Diep gelegen, kleine objecten of dunne bodemlagen met kleine verschillen in eigenschap zijn heel moeilijk of soms zelfs helemaal niet op te sporen vanaf het maaiveld. In dit geval wordt de onderzoeksapparatuur dichter bij het onderzoeksdoel gebracht, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een boorgat.

Alle toegepaste geofysische technieken zijn niet-destructief, waardoor een locatie na afloop direct weer vrij toegankelijk is. Soms worden locaties gedeeltelijk afgezet of wordt er gewerkt met rijdende afzettingen.

Resultaten
De resultaten zijn in het veld meestal nog niet meteen beschikbaar. De data worden op kantoor geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd. De resultaten kunnen, afhankelijk van het doel van het onderzoek, gepresenteerd worden in een overzichtskaart, een dwarsprofiel of een contourkaart van de ondergrond.
  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl