Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > BODEMONDERZOEK > MILIEUKUNDIG
Milieukundig bodemonderzoek

Milieukundig onderzoek brengt mogelijke verontreinigingen van de complete bodem in kaart. T&A stelt bij een aangetroffen verontreininging de humane, ecologische en verspreidingsrisico's vast. Als sanering noodzakelijk is, zorgt T&A voor een efficiŽnte saneringsmethode.

Het veldwerk wordt uitgevoerd door verldwerkbureaus die volgens de meest recente richtlijnen zijn gekwalificeerd en gecertificeerd. De chemische analyses worden uitgevoerd door volledig gekwalificeerde laboratoria.

Waarom T&A?

  • T&A zet innovatieve technieken in bij onderzoek en saneringen.
  • T&A maakt onderdeel uit van een netwerk van specialistische bedrijven, waardoor up-to-date kennis en technieken altijd voorhanden zijn.
  • T&A kiest voor een multidisciplinaire aanpak, waardoor vaak verrassende oplossingen mogelijk zijn.
  • T&A combineert milieukundig onderzoek met geofysisch en explosievenonderzoek, als dit kostenbesparingen oplevert.
  • T&A is bekend in de regio en heeft daardoor gemakkelijk toegang tot archieven, diensten en overheden.


  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl