Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > EXPLOSIEVENONDERZOEK

Explosieven Opsporing

Overal in Nederland bevinden zich nog Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond en waterbodem, zoals niet ontplofte vliegtuigbommen (blindgangers), granaten, mijnen en munitie. Deze kunnen een groot risico vormen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Met explosievenonderzoek brengt T&A de risico's en de aanwezigheid van deze explosieven in kaart.

T&A Survey's explosievenonderzoek bestaat uit 3 fasen: 

Waarom T&A?

T&A's aanpak van het explosievenonderzoek resulteert in de meeste gevallen in een flinke reductie van kosten en tijd:
  • Kwalitatief hoogstaand historisch vooronderzoek verkleint het oppervlak van het onderzoeksgebied.
  • T&A heeft een groot aantal innovatieve geofysische detectietechnieken in huis. Objecten kunnen goed in beeld gebracht  worden, waardoor het aantal te benaderen voorwerpen vermindert.
  • T&A is onafhankelijk. Tijdens de benaderingsfase gebruikt T&A externe civieltechnische ondersteuning, waardoor we geen belang hebben bij onnodig uitgebreide graafwerkzaamheden;
  • T&A heeft explosieven deskundigen, geofysici, milieukundigen en archeologen en historici onder één dak, waardoor  explosieven opsporing gecombineerd kan worden met geofysisch, milieukundig of archeologisch bodemonderzoek.
  • T&A heeft een eigen team van OCE duikers en is ook sterk in het water!

  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl