Home |  Wie is T&A |  Contact |  Nieuws    
HOME > WAAROM T&A SURVEY? > SERVICES > OPTIMALISATIE VAN DE BRON
Optimalisatie van de bron

Als de eerste boring (die van de productieput) is afgrond, vindt er een pomptest plaats om te kijken of de verwachte opbrengst behaald kan worden. Als de pomptest uitwijst dat de warmteopbrengst voldoende is, wordt de injectieput geboord. Door de injectieput wordt het opgepompte water weer teruggepompt in de bodem.

Als zowel de productie- als de injectieput geboord zijn, moeten de putten gestimuleerd worden. Met behulp van een filterinstallatie worden beide putten schoongemaakt zodat het risico op verstopping door bijvoorbeeld kleine zanddeeltjes wordt geminimaliseerd.

Als beide bronnen schoongemaakt zijn en de pomptest voor beide boorgaten succesvol is verlopen, kan met de bouw van de geothermische installatie worden begonnen.
  Sitemap Algemene Handelsvoorwaarden Missie      Extranet  
T&A Survey - Dynamostraat 48 - 1014 BK AMSTERDAM - Tel: 020 6651368 - info@ta-survey.nl